Fonduri europene

Complete Business Concept

In cadrul consultantei pentru accesare si implementarea fondurilor europene va oferim urmatoarele servicii:

 • Identificarea surselor de finantare si analiza eligibilitatii proiectului/clientului
 • Elaborare plan de afaceri si anexe aferente
 • Elaborare studii de fezabilitate/memorii justificative
 • Elaborare studii de piata si/sau strategii de marketing
 • Elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor finantatorului,inclusiv realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari, cpp, bilant)
 • Consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare (inclusiv anexe) si pentru depunerea on-line a preoiectului
 • Asistenta pe timpul perioadei de evaluare
 • Asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare
 • Consultanta in domeniul managementului de proiect
 • Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
 • Servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusive rapoarte tehnice ,financiare,acte aditionale si cereri de plata/cereri de rambursare).

 

Domenii de finantare:

 • Program de dezvoltare rurala/Agricola: “Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2014-2020”;
 • Program de finantare a stratup-urilor:”Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul programului strat-up nation”
 • Program de dezvoltare a IMM-urilor:”Programul operational regional 2014-2020”.
to top button